Žagarkalns > Paslaugos > Mokinių grupių aptarnavimas

Mokinių grupių aptarnavimas

Žagarkalnas taip pat šiandieną siūlo mokinių grupėms pailsėti slidinėjant ir važinėjant su snieglentėmis. 
Su pagrindinėmis taisyklėmis, užrašant mokinių grupę ir atvykus į Žagarkalną, galite susipažinti čia!

Kainos mokinių grupėms darbo dienomis:

                                       2 valandos  3 valandos   5 valandos  

INVENTORIUS

+ KELTUVAS                6.00 €              8.00 €                9.00 €              

KELTUVAS                     4.00 €             5.00 €             5.50 €             

Papildomai Žagarkalno darbo laikui, mokinių grupėms siūlome tokį laiką slidinėjimui

             Treč.                 nuo 13.00 - 22.00 val.

             Penkt.               nuo 13.00 - 19.00val.

 

Prašau užrašyti mokinių grupes prieš 2 dienas (mob. +371 26266266).

Dalyvių skaičius grupėje - ne mažiau kaip 20 asmenų.

Grupės vadovas privalo parengti ir atvykus pateikti 3 sąrašus (su mokyklos arba įstaigos patvirtinimu ir atsakingo asmens mob. tel. nr.) su informacija, kokiam kiekiui asmenų būtina:

1) slidinėtojo inventorius;

2) snieglenčių inventorius;

3) tiktai keltuvo paslaugos.

Inventorius renginio metu nekeičiamas. Mokyklos paraiškos sąrašo formą galite įkrauti čia!

 

Kiekvienai mokinių grupei, jeigu ji dar nebuvo Žagarkalne ir neįrodė, kad yra atitinkamai paruošta ir apmokyta, pirmai valandai kalne paskiriamas konsultantas, kuris rūpinasi saugumu ir prižiūri vaikus, kad jie nesukeltų pavojaus sau ir kitiems. Vienas konsultantas gali prižiūrėti ne daugiau kaip 20 vaikų ir jo paslaugų mokestis yra 5 Ls per valandąKonsultantas prižiūri, kad grupės vaikai laikytųsi saugumo taisyklių trasoje, o taip pat suteikia vaikams pirmą informaciją prieš vykstant ant kalno.

 

Jeigu grupėje yra vaikų, kurie nemoka slidinėti kalnų slidėmis arba važiuoti snieglente, tuomet būtina juos iš anksto užrašyti asmeninių instruktorių apmokymui. Prašome įskaityti laiką, kuris būtinas inventoriaus gavimui, kad valanda su instruktoriumi galėtų prasidėti tiksliai nustatytu laiku!

 

Pas vieną instruktorių galima užrašyti ne daugiau kaip penkis mokinius ir vieno užsiėmimo mokestis yra ir € 15 nepriklausomai nuo žmonių skaičiaus.

 

Varžybų rengimas vyksta pagal sutartinę kainą (teisėjų paslaugų, trasos ir laiko įrengimų naudojimo išlaidų apmokėjimas).

 

Prašau prieš atvykstant ant kalno dar kartą perskaityti trasos naudojimo taisykles!